Mgr., Bc. Alena Litošová, fyzioterapeutka

PEČUJEME O VAŠE ZDRAVÍ

Centrum Helios je soukromé centrum, poskytující rekondiční cvičení, vedené fyzioterapeutkou v celostním pohledu na Vaší problematiku obtíží. Věnujeme se také poradenství v oblasti prevence vzniku obtíží každodenními aktivitami (správný stoj, sed, chůze, zvedání břemen, ergonomie - posouzení pracovního prostředí), ale také poradenství v oblasti sportovních aktivit. 

NOVINKY

Metody zvláště vhodné pro děti, sportovce a lidi s akutními i chronickými bolestmi zad, kloubů atd.

Dornova metoda - jejím základním principem a smyslem je navrácení kloubů a obratlů do jejich původní ideální pozice, jejich centrace v dynamice (v pohybu). Spolupráce pacienta je vyžadovaná při terapii minimálně, více je zapojen terapeut. U nás se věnujeme spíše prvkům z Dornovy terapie, jako je vyrovnání délky dolních končetin, ošetření pánve, kostrče, segmentů páteře.

DNS - dynamická neuromuskulární stabilizace dle prof. P. Koláře je moderní metodika hluboké stabilizace pohybového aparátu. Dochází při ní k aktivnímu zapojení nejhlouběji situovaných svalů ve cvičebních polohách, které vycházejí z principů vývojové kineziologie (vývoj našich motorických schopností od narození až po chůzi). Cvičí se tedy v poloze např.: tříměsíčního miminka nebo devítiměsíčního batolete atd. Při této metodice je zapojen zejména pacient a terapeut navádí klienta do dokonalé výchozí polohy a kontroluje průběh celého pohybu jemným vedením. Výsledkem je stabilizace problematického segmentu, ať již v oblasti páteře, či kloubů. Nutná je aktivní spolupráce pacienta v terapii ať již s fyzioterapeutem či doma při autoterapii. Pro účinnost této metodiky je nadále nutno přebudovat pohybový stereotyp, jehož mechanizmem obtíže vznikly (např. zvedání břemen, sed u počítače, sportovní aktivita v nevhodném motorickém projevu atd.). Metodika je velice úspěšná u akutních i chronických bolestí zad, kde ještě nevznikl strukturální problém, jako výhřez ploténky, či poškození nebo ruptura (prasknutí) měkkých částí (šlach, vazů), u dětí s vadným držením těla, u rozvíjejících se skolioz, u sportovců. DNS je základním kamenem naší terapie. Dále viz dodatek níže.

Dynamická neuromuskulární stabilizace

"Řada zdravotních problémů dospělých má své kořeny v dětském věku. Poruchy během motorického vývoje jsou velmi často hlavním důvodem vzniku řady pohybových poruch. Příčina spočívá v nedostatečném zapojení některých svalů během vývoje. Absence těchto svalů při běžných, ale nejčastěji prováděných pohybech - dýchání, chůze, sed apod. - vede ke značnému přetěžování. Často jde o svaly, které nemáme pod volní kontrolou. Cílené ovlivnění funkce těchto svalů, což není v řadě případů velmi obtížné, je u řady pohybových poruch hlavní možností jak pohybový problém řešit. Z pohledu rostoucího dítěte sehrává značnou roli dostatečná zátěžová pohybová aktivita," říká doc. Kolář.

V terapii DNS (Dynamická neuromuskulární stabilizace, autor prof. P.Kolář) jsou používány cviky vycházející z vývoje dítěte od novorozence po věk, kdy je dítě vzpřímeno a začíná chodit. Začínáme vždy nácvikem stereotypu dýchání, většinou v poloze na zádech s podloženými končetinami ohnutými v kolenou i v kyčlích v 90 stupních, s kyčlemi v mírné zevní rotaci. Tehdy dochází k aktivnímu zapojování hlubokého stabilizačního svalstva těla (v tomto případě hlubokých břišních svalů a bránice), které má nezastupitelnou funkci pro stabilizaci celého trupu (tzn. hrudníku a pánve). Ideální postavení hrudníku a pánve je základem správného postoje (postury) a z toho vyplývajícího aktivního pohybu horními a dolními končetinami (chůze, běh, sportovní aktivity). Bez dokonalé stabilizace těchto segmentů nelze žádný pohyb provést správně! V této terapii je tedy kladen důraz na dokonalé zapojení žádoucího svalstva s dechovým stereotypem. Nejdůležitější je ale vlastní aktivita pacienta, který si doma pravidelně cvičí a dle rad terapeuta zařazuje naučené pohybové programy do svého aktivního života (chůze, zvedání břemen, vstávání ze židle, nastupování do autoa apod.) Zde neplatí zažitý fenomén - lehnu si na lehátko a fyzioterapeut mě zachrání :-). Svaly, jejichž aktivita je oslabena nebo chybí, terapeut nevycvičí za nikoho, každý zde bojuje sám za sebe. Proto děkujeme aktivním pacientům za spolupráci a Ti, kdo vědí, že je práce na vlastním těle zatěžuje, prosím upozorněte nás dopředu. Děkujeme za pochopení!

SM systém - je metodika MUDr. R. Smíška nazvaná funkční Stabilizace a Mobilizace páteře. Jejím hlavním principem je aktivní trakce (protažení páteře) a její stabilizace (zpevnění) a mobilizace (navrácení pohyblivosti) v této poloze. Dochází k intenzivnímu posilování zejména mezilopatkových svalů, břišních svalů, hýžďových svalů a svalů dolních končetin od plosky vzhůru ve stabilizačních svalových spirálách, které nám pomáhají udržet korektně vzpřímený postoj. Jeho funkcí je cvičit i ve vratkých pozicích a tak udržovat a cvičit svalové systémy, podílející se na udržování celkové stability našeho těla. Nezpochybnitelným výsledkem je tedy aktivní posílení, ale i výrazný strečink zkrácených svalů zad a dolních končetin. Lze vřele doporučit jako kompenzační trénink pro jednostranně zatížené sportovce, ale i pro děti se skoliózami a vadným držením těla a také je velice vhodný pro aktivní seniory. Velice dobře se kombinuje s Dornovou metodou.

Metoda Ludmily Mojžíšové - je metodika, která se nejvíce proslavila svojí úspěšností při léčbě sterility žen v druhé polovině minulého století. Dnes je stále využívána v kombinaci s moderními přístupy, nezastupitelná je však v práci s pánevním dnem, kostrčí a zablokovanými žebry. U nás v centru jsou principy této metodiky hojně využívány. Někdy úspěšně řeší i chronické bolesti hlavy, které funkčně mohou pocházet z oblasti zablokované kostrče.

Hipoterapie - léčba jízdou na koni je oblíbenou rehabilitační metodou zejména mezi dětmi. Jejím principem je zapojení hlubokého stabilizačního svalstva na koňském hřbetě, který je touto metodou využit jako labilní neboli balanční plocha. Zlepšuje se pohybová koordinace, stabilita, zlepšují se psychosociální dovednosti malého klienta (mluvení, jemná motorika, sociální adaptabilita) atd. Metodiku lze vřele doporučit dětem, po domluvě lze i zprostředkovat.